Szkoła Świadomości

Czym jest świadomość?

Jak zrealizować Boski plan?

Do czego służy wolna wola?

Jak czerpać ze źródła?

Jak łamać negatywne schematy?

         Szkoła Świadomości to miejsce, w którym poznasz odpowiedź na te i podobne pytania. Oparta jest na rocznym cyklu nauczania, w czasie którego zajęcia prowadzone są dwutorowo – w formie wykładów dla całej grupy oraz indywidualnych spotkań z każdym uczestnikiem.

          Na potrzeby szkoły opracowano nowatorski program WREmind®, jedyny w Polsce, który umożliwia uczestnikom podnoszenie własnej świadomości oraz jej pogłębianie z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi dydaktycznych.

Rozpoczęcie nauki w szkole poprzedzone jest:

– spotkaniem wstępnym, podczas którego przeprowadzane są badania i testy przez psychologów oraz badania i analizy wykonywane przez osoby prowadzące zajęcia,

– zapoznaniem się z lekturami z podanej listy, które służą w przygotowaniu i pogłębieniu tematyki zajęć,

– podpisaniem umowy uczestnictwa w kursie.

 

         Udział w Szkole stanowi doskonałą możliwość zrozumienia tego, co dzieje się w czasie terapii, jak pełniej wykorzystać własny organizm jako narzędzie w pracy terapeutycznej. Jest to jedyna możliwość na zrozumienie granic własnej skuteczności oraz mechanizmów rządzących wysokimi energiami. Dzięki tym zajęciom doświadczysz transformacji energii na wielu poziomach wzbudzając w sobie wysokowibracyjną dojrzałość.

         Szkoła dedykowana jest dla osób, które są otwarte na nowe doświadczenia oraz które chcą podjąć pracę nad własnym rozwojem. Zapraszamy również osoby, które obecnie już pracują z energiami i chcą poszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności terapeutyczne.


Opłaty:

Jednorazowe wpisowe kwalifikujące pokrywające koszty spotkania wstępnego w wysokości 300 zł.


Czesne (3 możliwości):

– w ratach miesięcznych po 450 zł (płatne najpóźniej w pierwszym dniu zajęć każdego miesiąca),

– w całości za 12 miesięcy: 5400 zł,

– w dwóch ratach po 2 700 zł.

Zajęcia:

– odbywają się raz w miesiącu w sobotę i niedzielę. Są bardzo treściwe: wykłady, warsztaty, ćwiczenia,

– trwają od godziny 10:00 do godziny 18:00 w soboty oraz od godziny 09:00 do godziny 17:00 w niedziele, w trakcie godzinna przerwa na obiad,

– zawierają spotkanie indywidualne z kursantem występujące raz w miesiącu (czas trwania w zależności od potrzeb danej osoby, ok. 20-60 minut; spotkania odbywają się w piątki poprzedzające zjazdy weekendowe –  godziny spotkań ustalane są z grupą podczas pierwszych zajęć).


                  Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 27 września 2014r. W chwili obecnej prowadzony jest nabór już do 9 grupy!

         Zachęcamy do odwiedzenia strony www.szkolaswiadomosci.pl

Serdecznie zapraszamy,  

Elżbieta Starko i Adam Karpiński  


tel. 605 061 340 (Adam), 607 232 757 (Ela, odb. Maciej);

e-mail: zlotysrodek@interia.pl