Szkoła Świadomości

Czym jest świadomość?

Jak zrealizować Boski plan?

Do czego służy wolna wola?

Jak czerpać ze źródła?

Jak łamać negatywne schematy?

 

         Szkoła Świadomości to miejsce, w którym poznasz odpowiedź na te i podobne pytania. Oparta jest na rocznym cyklu nauczania, w czasie którego zajęcia prowadzone są naprzemiennie – w formie wykładów dla całej grupy oraz indywidualnych spotkań z każdym uczestnikiem.

          Na potrzeby szkoły opracowano nowatorski program WREmind®, jedyny w Polsce, który umożliwia uczestnikom podnoszenie własnej świadomości oraz jej pogłębianie z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi dydaktycznych. Rozpoczęcie nauki w szkole poprzedzone jest:  

– egzaminem wstępnym, polegającym na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na przygotowane pytania,

– zapoznaniem się z lekturami z podanej listy, które służą pogłębieniu tematyki zajęć,

– obowiązkowym uczestnictwem w teście psychologicznym. 

Odpowiedzi na pytania opracowywane są pismem odręcznym.

         Udział w Szkole stanowi doskonałą możliwość zrozumienia tego, co dzieje się w czasie terapii, jak pełniej wykorzystać własny organizm jako narzędzie w pracy terapeutycznej. Jest to jedyna możliwość na zrozumienie granic własnej skuteczności oraz mechanizmów rządzących wysokimi energiami. Dzięki tym zajęciom doświadczysz transformacji energii na wielu poziomach wzbudzając w sobie wysokowibracyjną dojrzałość.

         Szkoła dedykowana jest dla osób, które obecnie pracują z energiami i chcą poszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności terapeutyczne: bioenergoterapeutów, naturoterapeutów, psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, itp. i które są otwarte na nowe doświadczenia.


Opłaty:

Jednorazowe wpisowe w wysokości 200 zł.

Czesne (3 możliwości):

– w całości za 10 miesięcy: 4400 zł,

– w dwóch ratach (za I-szy semestr i II-gi semestr) po 2 200 zł,

– w ratach miesięcznych po 440 zł (płatne w pierwszym dniu zajęć każdego miesiąca).

Zajęcia odbywają się:

– raz w miesiącu w sobotę i niedzielę. Są bardzo treściwe: wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

Trwają od godziny 10:00 do godziny 18:00 z godzinną przerwą na obiad,

– raz w miesiącu spotkanie indywidualne z kursantem (czas trwania w zależności od potrzeb danej osoby).


               Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 27 września 2014r. W chwili obecnej w prowadzony jest nabór do grupy szóstej.

         Zachęcamy do zaglądania na

STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY ŚWIADOMOŚCI

oraz

SZKOŁĘ ŚWIADOMOŚCI NA FACEBOOK’U

gdzie znajdziesz bieżące informacje z życia Szkoły.

Serdecznie zapraszamy,  

Elżbieta Starko i Adam Karpiński  


tel. 605 061 340, 607 232 757;

e-mail: zlotysrodek@interia.pl, szkola@szkolaswiadomosci.pl