Roczna Szkoła Rehealingu

Rehealing – nowa metoda uzdrawiania duchowego.

Zapraszamy do nauki nowatorskiej metody uzdrawiania.

____________________

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROCZNEJ SZKOŁY REHEALINGU

____________________
OPIS METODY REHEALING

Twórcami metody Rehealing są Elżbieta Starko, Adam Karpiński i Maciej Starko.

Prace nad stworzeniem metody rozpoczęliśmy ponad 3 lata temu. Poczuliśmy wielką potrzebę stworzenia metody, która w sposób prosty i nieskomplikowany pozwalałaby uzdrowić negatywne mentalne programy obciążające podświadomość. Programy, które blokują człowieka w rozwoju osobistym i duchowym. Na bazie tych programów, powstają całe schematy nawykowych, emocjonalnych zachowań i reakcji na życiowe zdarzenia. Takie programy możemy przenosić do kolejnych żyć i inkarnując się, ponownie je odtwarzać. Towarzyszy temu upadek świadomości, co skutkuje powtarzaniem wcieleniowego „ronda”, czyli dokonywania wyborów przedwcieleniowych w oparciu o negatywne programy, pełne mentalnych, błędnych wzorców. Zamiast prostej i świadomej drogi życia, tworzą się meandry dodatkowych „ścieżek”. Realizując je, jeszcze bardziej możemy pogłębiać upadek świadomości i tym samym wydłużać drogę do Oświecenia.

Dlaczego tak się dzieje?

Czy jest nam to do czegoś potrzebne?

Dlaczego ból i cierpienie temu towarzyszą?

Czy coś tracę lub coś zyskuję realizując pierwotne zamierzenia duszy związane z wcielaniem się?

Jaki to ma wpływ na obecną sytuację życiową?

Jakie są możliwości uzdrowienia naszej sytuacji?

W odpowiedzi na te i jeszcze szereg innych pytań, które rodzą się w głowach ludzi poszukujących wiedzy o sobie, świecie i wszechświecie, powstała metoda Rehealing.

Rehealing to metoda, która pozwala uzdrowić obecne bolące skutki naszych wcześniejszych decyzji i wyborów jakie podjęliśmy w przeszłości. Rehealing służy więc do uzdrowienia i przyczyn i skutków. Uzdrowienie dokonuje się poprzez poznanie i uświadomienie tych przyczyn w stanie pogłębionego relaksu oraz niehipnotycznej regresji. Uzdrawiająca transformacja energetyczna wspomagana jest technikami oddechowymi oraz wspomagającymi proces, odpowiednimi układami rąk na ciele człowieka. Rehealing rzeczywiście dotyka energetycznej struktury problemu i rozpuszcza go wielopoziomowo. W czasie sesji uzdrawiane jest nie tylko ciało fizyczne, ale także wszystkie ciała subtelne, w których utkwiła energia danego problemu z jakim boryka się człowiek. Oczyszczenie tych miejsc z negatywnej energii i pobudzenie do wzrostu czystej pozytywnej energii sprawia, że duch człowieczy regeneruje się, wzmacnia i staje bardziej świadomy. Uzdrawia się kontakt ducha z duszą. Umożliwia to oddanie prowadzenia własnej duszy, tej najwspanialszej boskiej części nas samych.

Rehealing pomaga wrócić do duchowej czystości i niewinności poprzez wytrzeźwienie i przywrócenie przytomności umysłu. Czysty umysł odzyskuje świadomość. Następuje to między innymi poprzez uwolnienie od hipnoz i transów oraz innych inhibitorów rozwoju. Bezpośrednio po oczyszczeniu następuje wprowadzenie nowych treści, aktywnym dekretem afirmacyjnym. Energia dekretu trafia więc na świeżo oczyszczone miejsca i wzmacnia cały proces wielopoziomowego uzdrowienia.

____________________
SESJA INDYWIDUALNA METODY REHEALING

Rehealing stosowany indywidualnie prowadzi się podczas sesji. Sesję Rehealingu można stosować jako pojedynczy zabieg lub jako terapię składającą się z wielu sesji. Czas trwania terapii zależy od skali problemu.

Sesja Rehealingu trwa około 1,5 godziny.

Sesję prowadzi osoba, która ukończyła cykl 12 weekendowych modułów warsztatowych Rehealingu i posiada licencję umożliwiającą prowadzenie płatnych sesji.*

Sesji Rehealingu poddaje się osoba, która ma potrzebę uzdrowienia jakiegoś aspektu swego życia oraz wyraża swoją zgodę na przeprowadzenia sesji. Osoba nie może posiadać przeciwwskazań do przeprowadzenia sesji.

W czasie sesji następuje odreagowanie blokad energetycznych powstałych podczas tego lub poprzednich wcieleń. Z emocjonalno-mentalnych kotwic uzdrawiane są miejsca, w których uwięzła negatywna energia, będąca skutkiem błędnych decyzji i praktyk, podejmowanych w oparciu o negatywne mentalne programy. Osoba poddawana Rehealingowi wspomaga cały proces, dotykając swego ciała w odpowiednich miejscach, świadomie wspomagając rozpuszczanie zastygłych negatywnych energii.

O tym jaką pozycję ułożenia rąk użyć i w którym momencie, zostanie poinformowana przez osobę prowadzącą sesję. W trakcie sesji uzyska też informacje o sposobie odychania, które będzie najbardziej wspomagające dla uzyskania uzdrowienia. Po uwolnieniu zastygłej negatywnej energii, przez prowadzącego sesję będą podawane aktywne dekrety afirmacyjne ugruntowujące cały proces Rehealingu.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, prowadzący sesję może zalecić kontynuowanie stosowania (w domu, przez odpowiedni czas) danego aktywnego dekretu afirmacyjnego.

Sesja może być prowadzona podczas spotkania osobistego lub może być prowadzona online. Warunkiem w sesji online jest wizja. Osoba prowadząca musi widzieć osobę poddawaną sesji Rehealingu. Jest to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia sesji.

____________________
NAUKA METODY REHEALING

Program szkolenia metody Rehealing trwa rok i zawiera 12 weekendowych modułów warsztatowych. Weryfikacja umiejętności posługiwania się metodą Rehealing odbywa się podczas ostatniego, dwunastego spotkania warsztatowego, dającego możliwość podpisania rocznej umowy licencyjnej* na stosowanie metody Rehealing w swojej terapeutycznej pracy.

Każdy moduł szkoleniowy to w sumie 12 oddzielnych tematów wybieranych przez prowadzących z puli wielu tematów. Tematy dobierane są wg potrzeb uczestników każdego szkolenia. Potrzeby ujawnią się w trakcie części praktycznej i będą na bieżąco podawane, jako tematy kolejnych zajęć. Oprócz tego, zawsze w każdym cyklu szkoleniowym będą tematy główne, stanowiące podstawę wiedzy o negatywnych programach mentalnych.

Pierwszy temat inaugurujący szkolenia w metodzie Rehealing w 2022r. to:

„KARMICZNE OGRANICZNIKI W ROZWOJU”
Termin szkolenia: 26-27 marca 2022
Miejsce: Lublin

Każdy warsztat tematyczny zawiera część teoretyczną (wykład i ćwiczenia) oraz część praktyczną
(medytacja oraz nauka prowadzenia sesji Rehealingu).

Zajęcia trwają od godz. 9.00 do godz. 19.00 w soboty i od godz. 9.00 do godz. 15.00 w niedziele.

W sobotę przerwa obiadowa (1,5 godz.) od godz. 13.30 do godz. 15.00.
W niedzielę przerwa (0,5 godz.) od godz. 13.00 do godz. 13.30.

Nauka metody Rehealing może być również prowadzona online. Uzdrawiające sesje Rehealing są wtedy prowadzone przez prowadzącego zajęcia. Pierwsze spotkanie inaugurujące prowadzone jest wyłącznie
w formie stacjonarnej.

____________________
PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SESJI METODĄ REHEALING:

– niepełnoletniość,
– opętanie,
– choroby/zaburzenia psychiczne,
– upośledzenie umysłowe,
– stany lękowe, nerwicowe itp.
– ciąża,
– nietrzeźwość, używanie alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych, psychodelików lub/i innych substancji wprowadzających w odmienne stany świadomości,
– brak akceptacji tematu z przyczyn religijnych lub/i światopoglądowych,
– negatywne nastawienie do tematu,
– negatywne nastawienie do osób prowadzących spotkanie lub/i organizatora,
– infantylność, skłonność do braku odpowiedzialności za siebie i obwiniania siebie lub innych.

____________________
PŁATNOŚCI I ZAPISY

1. Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych. Osoby zapisane na listę, mają obowiązek potwierdzenia swojej obecności. WAŻNE! OGRANICZONA LICZBA MIEJSC! Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest dokonanie całości wpłaty za zajęcia (patrz pkt. 4).

ZAPISY:
wyłącznie przez e-mail: zlotysrodek@interia.pl
Konto do wpłat przesyłamy w wiadomości e-mail!

WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail!

2. Istnieje możliwość odwołania zajęć, w przypadku gdy grupa będzie za mała do ich prowadzenia.

3.  Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się, zawsze! (Patrz pkt. 1). Można również dołączyć tylko do wybranego przez siebie pojedynczego zjazdu/spotkania (oznacza to, że nie ma wymogu uczestnictwa w całym kursie składającym się dotychczas z 12 spotkań, można uczestniczyć w zajęciach np. „w kratkę”.

4. Opłaty:
WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail! Prześlemy wtedy szczegóły wraz z numerem konta.

* Rehealerzy, którzy ukończyli 12 pełnych spotkań i przeszli weryfikację umiejętności lub posiadają licencję Rehealingu: 380zł (za zjazd)

* Pozostali kursanci: 450zł (za zjazd)

5. Instnieje możliwość wykupienia nagrań audio z wykładów i medytacji po każdym ze zjazdów.

*Rehealerzy, którzy ukończyli 12 pełnych spotkań i przeszli weryfikację umiejętności lub posiadają licencję Rehealingu: 350zł (za wykład z medytacją)

* Pozostali kursanci: 380zł (za wykład z medytacją)

____________________
*LICENCJE
+ Informacja dla byłych REGRESERÓW metody REGRESING

Regreserom, którzy z końcem 2021 roku utracili licencje metody Regresing i nie mogą kontynuować pracy Regresera w związku z niewyjaśnioną sytuacją po odejściu twórcy – Leszka Żądło, chcemy dać możliwość pracy terapeutycznej poprzez metodę Rehealing.

Zweryfikowani Regreserzy indywidualni posiadają wiedzę na temat negatywnych programów mentalnych. Nie ma więc potrzeby, by ponownie przechodzili cały roczny cykl szkolenia. W związku z tym, proponujemy by nabyli wiedzę techniczną o sposobie prowadzenia sesji Rehealing na jednym warsztacie weekendowym. Wiedza o wzorcach i programach jest uniwersalna. Zmiana dotyczy sposobu prowadzenia sesji i wyłącznie to potrzebujecie poznać. Regreserom grupowym proponujemy udział w 3 spotkaniach weekendowych.

W przypadku otrzymania przez nas z Urzędu Patentowego prawa ochronnego do Rehealingu, po nauce teorii i praktyki metody będzie istniała możliwość podpisania rocznej umowy licencyjnej umożliwiającej pracę terapeutyczną metodą Rehealing. Informacje o tym będziemy przekazywać na bieżąco osobom zainteresowanym. Prawdopodobny termin przyznania prawa ochronnego to I poł. 2022r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!