Regresing Warszawa

 

Tematy i terminy zajęć Rocznej Szkoły Regresingu w Warszawie

1. „BHP DUCHOWE, ENERGETYCZNE I EMOCJONALNE W TWOIM ROZWOJU, CZYLI JAK NIE WDEPNĄĆ W PSEUDODUCHOWE G*WNO.”

Data: 7-8.09.2019, Godz.: 9-19 (sobota), 9-15 (niedziela)

2. „CZYSTOŚĆ INTENCJI A PSEUDODUCHOWE UROJENIA. OCZYSZCZANIE SWOICH ŚWIADOMYCH I PODŚWIADOMYCH INTENCJI, CZYLI NASTAWIEŃ DO SIEBIE I ŻYCIA.”

Data: 5-6.10.2019, Godz.: 9-19 (sobota), 9-15 (niedziela)

3. „ŻYCIE CZY STAGNACJA? LĘK PRZED ŻYCIEM, PRZED BRANIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZED SAMODZIELNOŚCIĄ.”

Data: 23-24.11.2019, Godz.: 9-19 (sobota), 9-15 (niedziela)

4. „AKCEPTACJA RZECZYWISTOŚCI A STAWIANIE GRANIC. ZAUFANIE. UFAM SOBIE – UFAM BOGU. BLOKADY NA DRODZE DO AKCEPTACJI I ZAUFANIA.”

Data: 7-8.12.2019, Godz.: 9-19 (sobota), 9-15 (niedziela)

5. „KARMICZNE OGRANICZNIKI W ROZWOJU.”

Data: 11-12.01.2020, Godz.: 9-19 (sobota), 9-15 (niedziela)

6. „ZDROWIE I DŁUGI KARMICZNE CIAŁA.”

Data: 8-9.02.2020, Godz.: 9-19 (sobota), 9-15 (niedziela)

7. „ŚWIADOMOŚĆ ZAMKNIĘTA W INTERNECIE. ODDAWANIE WŁADZY NAD SWOIM MYŚLENIEM I WYBORAMI. JAK WYJŚĆ Z UZALEŻNIENIA I DUCHOWEGO LENISTWA.”

Data: 7-8.03.2020, Godz.: 9-19 (sobota), 9-15 (niedziela)

8. „SAMOSPEŁNIAJĄCE SIĘ PRZEPOWIEDNIE – NEGATYWNA I POZYTYWNA KREACJA. STARE NAWYKI HAMUJĄCE ROZWÓJ.”

Data: 9.05.2020, Godz.: 9-17 (sobota) (część teoretyczna – online)
Data: 6.06.2020, Godz.: 10-18 (sobota) (część praktyczna – sesje)

9. „ZACHŁANNOŚĆ – EMOCJONALNA I ENERGETYCZNA JAZDA BEZ TRZYMANKI. WYPACZONA MOTYWACJA BYCIA ‚PRO I TRENDY’. KOSZTY DUCHOWE I ENERGETYCZNE.”

Data: 10.05.2020, Godz.: 9-17 (niedziela) (część teoretyczna – online)
Data: 7.06.2020, Godz.: 9-17 (niedziela) (część praktyczna – sesje)

10. „SESJE PRENATALNE.”

Data: 4-5.07.2020, Godz.: 9-19 (sobota), 9-15 (niedziela)

11. „WZORCE CZARNOTANTRYCZNE JAKO ZAGROŻENIE DLA HARMONII W PARTNERSKIM ZWIĄZKU MIŁOŚCI. UZDROWIENIA Z HIPNOZ, AFRODYZJAKÓW, NARKOTYKÓW. SEKS NA TRZEŹWO I PRZYTOMNIE.”

Data: 1-2.08.2020, Godz.: 9-19 (sobota), 9-15 (niedziela)

12. „SZCZĘŚCIE, SZCZĘŚLIWOŚĆ I SPEŁNIENIE – PRZESZKODY W OSIĄGNIĘCIU.”

Data: 19-20.09.2020, Godz.: 9-19 (sobota), 9-15 (niedziela)


Chętnych prosimy o kontakt w celu potwierdzenia swojego udziału w zajęciach.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Rocznej Szkoły Regresingu

1. Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych. Osoby zapisane na listę, mają obowiązek potwierdzenia swojej obecności. Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest wpłata zadatku bezzwrotnego za zajęcia w wysokości 50 zł.

ZADATEK:
Konto nr 34 1940 1076 3039 6801 0000 0000 (Credit Agricole).
Dane do przelewu:
„Złoty Środek” Centrum Szkoleń i Terapii
ul. Leopolda Staffa 4, 20-454 Lublin

W temacie proszę wpisać „RSZR Warszawa” + imię i nazwisko uczestnika.

ZAPISY:
Tel. 607 232 757 (odb. Maciej lub Ela),
Tel. 605 061 340 (odb. Adam),
e-mail: zlotysrodek@interia.pl.

2. Istnieje możliwość odwołania zajęć, w przypadku gdy grupa będzie za mała do ich prowadzenia.

3. Do grupy można dołączyć w każdej chwili. Można również przyjść tylko na wybrany przez siebie temat. Ukończenie pełnych 12 spotkań RSzR wiąże się z możliwością zdobycia licencji Regresera, po uprzednim przejściu weryfikacji wewnętrznej przeprowadzonej przez Elżbietę Starko i Adama Karpińskiego oraz weryfikacji zewnętrznej u Leszka Żądło.

4. Opłaty:

* Osoby bez weryfikacji: 300zł (za zjazd)

* Regreserzy po wer. zewn.: 280zł (za zjazd)

* Osoby uczestniczące 1 dzień w zajęciach: 180zł (Regreserzy po wer. zewn. 160zł)

*Osoby, które uczestniczą tylko w samych wykładach: 180zł (Regreserzy po wer. zewn. 160zł)


Regresing® jest to nowatorska metoda rozwiązywania „nierozwiązywalnych” problemów zdrowotnych, społecznych, finansowych i innych. Regresing zaliczyć można do psychoterapii humanistycznych choć jako metodologia jest uznany za psychoterapię niekonwencjonalną. Wykorzystuje zjawisko wchodzenia w stan regresywny (powrót świadomością do przeszłych zdarzeń). Podobnie jak rebirthing polega on na zrelaksowaniu i doenergetyzowaniu organizmu poprzez świadome oddychanie. Jako praktyka duchowego rozwoju pomaga w dotarciu i uwolnieniu od podświadomych ograniczeń z okresów prenatalnego, wczesnodziecięcego oraz poprzednich wcieleń. Jest to metoda niezwykle skuteczna. W przeciwieństwie do hipnozy, która z punktu doświadczeń regresingu pozostawia negatywne skutki w umyśle, klient jest zupełnie przytomny.

Zajęcia składają się z dwóch części – teoretycznej (wykłady) i praktycznej (sesje),

podczas zjazdów weekendowych odbywających się raz w miesiącu

(sobota 9-19, niedziela 9-15, w trakcie godzinna przerwa obiadowa).

Prowadzą licencjonowani regreserzy grupowi: Elżbieta Starko i Adam Karpiński.


OBEJRZYJ NASZE NAGRANIA DOT. REGRESINGU!

https://www.youtube.com/watch?v=91kdzV-uQNk

LESZEK ŻĄDŁO O REGRESINGU:

https://www.youtube.com/watch?v=7YdsA_ArjJ4


Organizatorem jest Centrum Szkoleń i Terapii „Złoty Środek”
(nr w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – 2.06/00105/2015)