SESJE PRENATALNE

4 listopada 2022

ZAJĘCIA PROWADZĄ WSPÓŁTWÓRCY METODY – ELŻBIETA STARKO I ADAM KARPIŃSKI.

SZCZEGÓŁY: www.zlotysrodek.pl/roczna-szkola-rehealingu/

ZAPISY: zlotysrodek@interia.pl

__________
Temat dziewiątego szkolenia w cyklu to:

„SESJE PRENATALNE”

Termin szkolenia: 26-27.11.2022
Miejsce: Lublin, ul. Prusa

Każdy warsztat tematyczny zawiera część teoretyczną (wykład i ćwiczenia) oraz część praktyczną (medytacja oraz nauka prowadzenia sesji Rehealingu®).

Zajęcia trwają od godz. 9.00 do godz. 19.00 w soboty i od godz. 9.00 do godz. 15.00 w niedziele.

W sobotę przerwa obiadowa (1,5 godz.) od godz. 13.30 do godz. 15.00.
W niedzielę przerwa (0,5 godz.) od godz. 13.00 do godz. 13.30.

__________
Temat ten został wybrany przez uczestników poprzedniego spotkania
Rehealingu®.

Po raz pierwszy w metodzie Rehealing® zostaną przeprowadzone takie sesje. Po raz pierwszy będziemy mieć możliwość takiej pracy przy pomocy tej metody.
Trochę inaczej niż zwykle będą przebiegały zajęcia sobotnie. W
sobotę będzie jedna sesja dla wszystkich uczestników, przeprowadzona
przez jednego z prowadzących. Będzie to ogólna sesja zawierająca
najczęściej występujące obciążenia, pochodzące z tego okresu.

Nasze wybory, wcielenia i częste iluzje karmiczne temu towarzyszące, skutkują wyborem rodziców i przyjęciem genotypów duchowych ich rodów. Pierwsza porcja energii wzięta od rodziców może być obciążona traumą. Obciążenia, które niosą rody mogą tworzyć ciemną, zanieczyszczoną energię. Emocje odczuwane przez matkę, odczuwa dziecko. To samo dotyczy jej myśli. Myśli ojca i jego emocje, także na poziomach energetycznych odczuwa dziecko. Może to powodować rodzaj szoku, który, gdy nie jest uzdrowiony, towarzyszyć nam może całe życie, powodując konflikty i rozdźwięki w wielu dziedzinach naszego życia. Wpływa lękami z niego wynikającymi na nasze dalsze decyzje i życiowe wybory. Energia obu połączonych w nas rodów, może być wznosząca lub niszcząca. My poznamy i damy sobie szansę uzdrowienia ich.
Traumą mogą być także zakodowane przeżycia dotyczące naszego poczęcia i całego okresu prenatalnego. Sam poród także może być dla dziecka szokujący w odczuciach. Wiele w nas, zależy od naszych odczuć i reakcji na nie. Zostajemy pokodowani energiami, które przyjmujemy by zaistnieć jako nowy członek rodu, a sami przecież też już nie jesteśmy tzw. „czystą kartą”. Niesiemy za sobą traumy, szoki czy inne, często obciążające zdarzenia z wcześniejszych wcieleń. Te przeżycia mogą być różnej jakości i tworzą różne rodzaje energii. Od tego potem zależy jakość naszego życia. Jeśli zechcemy poprawić jego jakość, koniecznym jest poznanie siebie w tych aspektach. Umożliwi to zmianę polaryzacji naszego nastawienia do siebie, swojego życia i własnego rozwoju. Jeśli poznamy i uwolnimy się od mechanizmów zachowań, przejętych od rodziców, a także zmienimy nawyki działań, które są ich skutkiem, nasze życie może się polepszyć. Jak będzie wyglądała nasza dalsza życiowa droga, zależy tylko od nas i naszych wyborów. Uzdrowienie obciążeń, które powstały przed naszym urodzeniem może być krokiem milowym w naszym rozwoju.

__________
Prace nad stworzeniem metody rozpoczęliśmy ponad 3 lata temu. Poczuliśmy wielką potrzebę stworzenia metody, która w sposób prosty i nieskomplikowany pozwalałaby uzdrowić negatywne mentalne programy obciążające podświadomość. Programy, które blokują człowieka w rozwoju osobistym i duchowym. Na bazie tych programów, powstają całe schematy nawykowych, emocjonalnych zachowań i reakcji na życiowe zdarzenia. Takie programy możemy przenosić do kolejnych żyć i inkarnując się, ponownie je odtwarzać. Towarzyszy temu upadek świadomości, co skutkuje powtarzaniem wcieleniowego „ronda”, czyli dokonywania wyborów przedwcieleniowych w oparciu o negatywne programy, pełne mentalnych, błędnych wzorców. Zamiast prostej i świadomej drogi życia, tworzą się meandry dodatkowych „ścieżek”. Realizując je, jeszcze bardziej możemy pogłębiać upadek świadomości i tym samym wydłużać drogę do Oświecenia.

Dlaczego tak się dzieje?

Czy jest nam to do czegoś potrzebne?

Dlaczego ból i cierpienie temu towarzyszą?

Czy coś tracę lub coś zyskuję realizując pierwotne zamierzenia duszy związane z wcielaniem się?

Jaki to ma wpływ na obecną sytuację życiową?

Jakie są możliwości uzdrowienia naszej sytuacji?

W odpowiedzi na te i jeszcze szereg innych pytań, które rodzą się w głowach ludzi poszukujących wiedzy o sobie, świecie i wszechświecie, powstała metoda Rehealing®.

Rehealing® to metoda, która pozwala uzdrowić obecne bolące skutki naszych wcześniejszych decyzji i wyborów jakie podjęliśmy w przeszłości. Rehealing® służy więc do uzdrowienia i przyczyn i skutków. Uzdrowienie dokonuje się poprzez poznanie i uświadomienie tych przyczyn w stanie pogłębionego relaksu oraz niehipnotycznej regresji. Uzdrawiająca transformacja energetyczna wspomagana jest technikami oddechowymi oraz wspomagającymi proces, odpowiednimi układami rąk na ciele człowieka. Rehealing® rzeczywiście dotyka energetycznej struktury problemu i rozpuszcza go wielopoziomowo. W czasie sesji uzdrawiane jest nie tylko ciało fizyczne, ale także wszystkie ciała subtelne, w których utkwiła energia danego problemu z jakim boryka się człowiek. Oczyszczenie tych miejsc z negatywnej energii i pobudzenie do wzrostu czystej pozytywnej energii sprawia, że duch człowieczy regeneruje się, wzmacnia i staje bardziej świadomy. Uzdrawia się kontakt ducha z duszą. Umożliwia to oddanie prowadzenia własnej duszy, tej najwspanialszej boskiej części nas samych.

Rehealing® pomaga wrócić do duchowej czystości i niewinności poprzez wytrzeźwienie i przywrócenie przytomności umysłu. Czysty umysł odzyskuje świadomość. Następuje to między innymi poprzez uwolnienie od hipnoz i transów oraz innych inhibitorów rozwoju. Bezpośrednio po oczyszczeniu następuje wprowadzenie nowych treści, aktywnym dekretem afirmacyjnym. Energia dekretu trafia więc na świeżo oczyszczone miejsca i wzmacnia cały proces wielopoziomowego uzdrowienia.

____________________
Program szkolenia metody Rehealing® trwa rok i zawiera 12 weekendowych modułów warsztatowych. Weryfikacja umiejętności posługiwania się metodą Rehealing® odbywa się podczas ostatniego, dwunastego spotkania warsztatowego.

Każdy moduł szkoleniowy to w sumie 12 oddzielnych tematów wybieranych przez prowadzących z puli wielu tematów. Tematy dobierane są wg potrzeb uczestników każdego szkolenia. Potrzeby ujawnią się w trakcie części praktycznej i będą na bieżąco podawane, jako tematy kolejnych zajęć. Oprócz tego, zawsze w każdym cyklu szkoleniowym będą tematy główne, stanowiące podstawę wiedzy o negatywnych programach mentalnych.

____________________
PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SESJI METODĄ REHEALING®:

– niepełnoletniość,
– opętanie,
– choroby/zaburzenia psychiczne,
– upośledzenie umysłowe,
– stany lękowe, nerwicowe itp.
– ciąża,
– nietrzeźwość, używanie alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych, psychodelików lub/i innych substancji wprowadzających w odmienne stany świadomości,
– brak akceptacji tematu z przyczyn religijnych lub/i światopoglądowych,
– negatywne nastawienie do tematu,
– negatywne nastawienie do osób prowadzących spotkanie lub/i organizatora,
– infantylność, skłonność do braku odpowiedzialności za siebie i obwiniania siebie lub innych.

____________________
PŁATNOŚCI I ZAPISY

1. Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych. Osoby zapisane na listę, mają obowiązek potwierdzenia swojej obecności przed każdym spotkaniem! WAŻNE! OGRANICZONA LICZBA MIEJSC! Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest wcześniejsze dokonanie całości wpłaty za zajęcia (patrz pkt. 4).

ZAPISY:
wyłącznie przez e-mail: zlotysrodek@interia.pl
Konto do wpłat przesyłamy w wiadomości e-mail!

WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail!

2. Istnieje możliwość odwołania zajęć, w przypadku gdy grupa będzie za mała do ich prowadzenia.

3.  Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się, zawsze! (Patrz pkt. 1). Można również dołączyć tylko do wybranego przez siebie pojedynczego zjazdu/spotkania (oznacza to, że nie ma wymogu uczestnictwa w całym kursie składającym się z 12 spotkań, można uczestniczyć w zajęciach np. „w kratkę”.

4. Opłaty:
WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail! Prześlemy wtedy szczegóły wraz z numerem konta.

Inwestycja: 450zł za zjazd (Rehealerzy po egzaminie 380 zł za zjazd)

5. Istnieje możliwość wykupienia nagrań audio z wykładów i medytacji po każdym ze zjazdów.

Inwestycja: 380zł za wykład z medytacją (Rehealerzy po egzaminie 300 zł za wykład z medytacją)

____________________
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

__________
Organizatorem jest SAMO DOBRO s.c.
www.zlotysrodek.pl