„NIEROZWIĄZANE PROBLEMY Z POPRZEDNICH WCIELEŃ przeniesione do obecnego życia”

11 kwietnia 2022

ZAJĘCIA PROWADZĄ WSPÓŁTWÓRCY METODY – ELŻBIETA STARKO I ADAM KARPIŃSKI.

SZCZEGÓŁY: www.zlotysrodek.pl/roczna-szkola-rehealingu/

ZAPISY: zlotysrodek@interia.pl

__________
Temat drugiego szkolenia w cyklu to:

„NIEROZWIĄZANE PROBLEMY Z POPRZEDNICH WCIELEŃ
przeniesione do obecnego życia”

Termin szkolenia: 30.04 -01.05.2022
Miejsce: Lublin, ul. Prusa

Każdy warsztat tematyczny zawiera część teoretyczną (wykład i ćwiczenia) oraz część praktyczną
(medytacja oraz nauka prowadzenia sesji Rehealingu).

Zajęcia trwają od godz. 9.00 do godz. 19.00 w soboty i od godz. 9.00 do godz. 15.00 w niedziele.

W sobotę przerwa obiadowa (1,5 godz.) od godz. 13.30 do godz. 15.00.
W niedzielę przerwa (0,5 godz.) od godz. 13.00 do godz. 13.30.

__________
Temat ten został wybrany przez uczestników poprzedniego spotkania
Rehealingu.

Skupimy się więc na wybranym temacie. Weźmiemy pod lupę między innymi: energię zaniżonej samooceny i spróbujemy zrozumieć, jaki wpływ na obecną samoocenę, mają energie czynników karmicznych. Przyjrzymy się negatywnym mentalnym programom, na bazie których powstało dzisiejsze nasze myślenie o sobie.
Oczywiście na sesjach Rehealingu, można będzie od razu spróbować praktycznie to uzdrowić. Skupimy się na tym co jest gotowe, co już w nas dojrzało do uzdrowienia. Wejdziemy w świat energii kontraktów, umów, ślubowań, a także różnego rodzaju inicjacji.
Rozpuścimy energie ich podstawowych przyczyn.
Spróbujemy odnaleźć i rozpuścić mentalne i emocjonalne kotwice
energetyczne, tkwiące swoimi korzeniami w naszym ciele fizycznym lub
ciałach subtelnych. Spróbujemy przetransformować je swoim oddechem
energetycznym w czyste światło. Oczyścimy w ten sposób nas samych i
nasze biopole z negatywnych energetycznych wpływów.
Łagodnie, spokojnie i bez presji poprzemy to mocującymi afirmacyjnymi
dekretami.
Przyjrzymy się też relacjom, które są dla nas uciążliwe w obecnym
życiu. Relacjom partnerskim i towarzyskim, rodzinnym czy też w pracy.
Jakie energie mają wpływ na to, że nie są te relacje zadowalające, a
wprost przeciwnie – opierają się na jakiejś ciężkości energetycznej.
Jaki jest nasz nieuświadomiony wpływ na ich ciężkość? Sprawdzimy czy
my sami, nie jesteśmy posiadaczami i nosicielami energii karmicznych
praktyk niszczenia takich relacji. Oczywiście teorię poprze praktyka.

__________
Prace nad stworzeniem metody rozpoczęliśmy ponad 3 lata temu. Poczuliśmy wielką potrzebę stworzenia metody, która w sposób prosty i nieskomplikowany pozwalałaby uzdrowić negatywne mentalne programy obciążające podświadomość. Programy, które blokują człowieka w rozwoju osobistym i duchowym. Na bazie tych programów, powstają całe schematy nawykowych, emocjonalnych zachowań i reakcji na życiowe zdarzenia. Takie programy możemy przenosić do kolejnych żyć i inkarnując się, ponownie je odtwarzać. Towarzyszy temu upadek świadomości, co skutkuje powtarzaniem wcieleniowego „ronda”, czyli dokonywania wyborów przedwcieleniowych w oparciu o negatywne programy, pełne mentalnych, błędnych wzorców. Zamiast prostej i świadomej drogi życia, tworzą się meandry dodatkowych „ścieżek”. Realizując je, jeszcze bardziej możemy pogłębiać upadek świadomości i tym samym wydłużać drogę do Oświecenia.

Dlaczego tak się dzieje?

Czy jest nam to do czegoś potrzebne?

Dlaczego ból i cierpienie temu towarzyszą?

Czy coś tracę lub coś zyskuję realizując pierwotne zamierzenia duszy związane z wcielaniem się?

Jaki to ma wpływ na obecną sytuację życiową?

Jakie są możliwości uzdrowienia naszej sytuacji?

W odpowiedzi na te i jeszcze szereg innych pytań, które rodzą się w głowach ludzi poszukujących wiedzy o sobie, świecie i wszechświecie, powstała metoda Rehealing.

Rehealing to metoda, która pozwala uzdrowić obecne bolące skutki naszych wcześniejszych decyzji i wyborów jakie podjęliśmy w przeszłości. Rehealing służy więc do uzdrowienia i przyczyn i skutków. Uzdrowienie dokonuje się poprzez poznanie i uświadomienie tych przyczyn w stanie pogłębionego relaksu oraz niehipnotycznej regresji. Uzdrawiająca transformacja energetyczna wspomagana jest technikami oddechowymi oraz wspomagającymi proces, odpowiednimi układami rąk na ciele człowieka. Rehealing rzeczywiście dotyka energetycznej struktury problemu i rozpuszcza go wielopoziomowo. W czasie sesji uzdrawiane jest nie tylko ciało fizyczne, ale także wszystkie ciała subtelne, w których utkwiła energia danego problemu z jakim boryka się człowiek. Oczyszczenie tych miejsc z negatywnej energii i pobudzenie do wzrostu czystej pozytywnej energii sprawia, że duch człowieczy regeneruje się, wzmacnia i staje bardziej świadomy. Uzdrawia się kontakt ducha z duszą. Umożliwia to oddanie prowadzenia własnej duszy, tej najwspanialszej boskiej części nas samych.

Rehealing pomaga wrócić do duchowej czystości i niewinności poprzez wytrzeźwienie i przywrócenie przytomności umysłu. Czysty umysł odzyskuje świadomość. Następuje to między innymi poprzez uwolnienie od hipnoz i transów oraz innych inhibitorów rozwoju. Bezpośrednio po oczyszczeniu następuje wprowadzenie nowych treści, aktywnym dekretem afirmacyjnym. Energia dekretu trafia więc na świeżo oczyszczone miejsca i wzmacnia cały proces wielopoziomowego uzdrowienia.

____________________
Program szkolenia metody Rehealing trwa rok i zawiera 12 weekendowych modułów warsztatowych. Weryfikacja umiejętności posługiwania się metodą Rehealing odbywa się podczas ostatniego, dwunastego spotkania warsztatowego.

Każdy moduł szkoleniowy to w sumie 12 oddzielnych tematów wybieranych przez prowadzących z puli wielu tematów. Tematy dobierane są wg potrzeb uczestników każdego szkolenia. Potrzeby ujawnią się w trakcie części praktycznej i będą na bieżąco podawane, jako tematy kolejnych zajęć. Oprócz tego, zawsze w każdym cyklu szkoleniowym będą tematy główne, stanowiące podstawę wiedzy o negatywnych programach mentalnych.

____________________
PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SESJI METODĄ REHEALING:

– niepełnoletniość,
– opętanie,
– choroby/zaburzenia psychiczne,
– upośledzenie umysłowe,
– stany lękowe, nerwicowe itp.
– ciąża,
– nietrzeźwość, używanie alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych, psychodelików lub/i innych substancji wprowadzających w odmienne stany świadomości,
– brak akceptacji tematu z przyczyn religijnych lub/i światopoglądowych,
– negatywne nastawienie do tematu,
– negatywne nastawienie do osób prowadzących spotkanie lub/i organizatora,
– infantylność, skłonność do braku odpowiedzialności za siebie i obwiniania siebie lub innych.

____________________
PŁATNOŚCI I ZAPISY

1. Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych. Osoby zapisane na listę, mają obowiązek potwierdzenia swojej obecności. WAŻNE! OGRANICZONA LICZBA MIEJSC! Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest dokonanie całości wpłaty za zajęcia (patrz pkt. 4).

ZAPISY:
wyłącznie przez e-mail: zlotysrodek@interia.pl
Konto do wpłat przesyłamy w wiadomości e-mail!

WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail!

2. Istnieje możliwość odwołania zajęć, w przypadku gdy grupa będzie za mała do ich prowadzenia.

3.  Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się, zawsze! (Patrz pkt. 1). Można również dołączyć tylko do wybranego przez siebie pojedynczego zjazdu/spotkania (oznacza to, że nie ma wymogu uczestnictwa w całym kursie składającym się dotychczas z 12 spotkań, można uczestniczyć w zajęciach np. „w kratkę”.

4. Opłaty:
WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail! Prześlemy wtedy szczegóły wraz z numerem konta.

Inwestycja: 450zł (za zjazd)

5. Istnieje możliwość wykupienia nagrań audio z wykładów i medytacji po każdym ze zjazdów.

Inwestycja: 380zł (za wykład z medytacją)

____________________
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

__________
Organizatorem jest SAMO DOBRO s.c.
www.zlotysrodek.pl