MOWA CIAŁA – czyli co podświadomość człowieka mówi do nas jego ciałem w czasie sesji REGRESINGU

14 sierpnia 2021

W związku z ogromną ilością pytań o zajęcia w prowadzonej przez nas Rocznej Szkole Regresingu ( http://www.zlotysrodek.pl/regresing-warszawa/ ), postanowiliśmy czasowo zawiesić funkcjonowanie kursu w formie jaką znacie dotychczas. W związku ze śmiercią twórcy metody Leszka Żądło i nadal niewyjaśnionymi sprawami spadkowymi, postanawiamy, że dopóki nie nastąpi wyjaśnienie tych spraw, a nasze licencje nadal są ważne, zajęcia prowadzić będziemy w formie
>>>Warsztatów z Regresingiem<<<.

Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach mogą zgłaszać się mailem na zlotysrodek@interia.pl

Wszelkie informacje i szczegóły przekazujemy wyłącznie mailowo, dlatego prosimy by swoich zgłoszeń nie wysyłać telefonicznie.

MOWA CIAŁA – czyli co podświadomość człowieka mówi do nas jego ciałem w czasie sesji REGRESINGU

Temat, który teraz zaproponujemy nigdy dotąd nie był prezentowany. Jednocześnie zauważyliśmy wielką potrzebę by uczynić go osobnym tematem i poświęcić mu cały zajęciowy weekend. Wielokrotnie w czasie nauki prowadzenia sesji regresingu, można spotkać się z różnymi ruchami, poruszeniami, gestykulacją ciała odreagowywanego człowieka. Gdy usta milczą i pozornie nic się nie dzieje, dostajemy informację „nic nie czuję, nic nie widzę”, to tak naprawdę podświadomość odreagowywanej osoby, zmienia tylko język komunikacji z regreserem. Jest to język niewerbalny. Poprzez ciało, podświadomość regresowanego może pokazać obecny lęk, ból itp., a także skutki przeszłych karmicznych zdarzeń. Jeśli podświadomie regresowany zmienia sposób komunikowania się to praprzyczyny są przeważnie lękowe. To także znak, że regresując dotknęliśmy jakiegoś ważnego bolesnego punktu. Zmiana komunikacji jest także taką formą ucieczkową opartą na poruszeniu emocjonalnym.
Patrząc z punktu widzenia osoby uczącej się regresingu, w czasie ćwiczeń spełniającej rolę regresera, kiedy spotyka „zamknięcie informacyjne” u regresowanego innego ucznia, ma po prostu chęć zakończyć regresing. Brak komunikacji werbalnej często stanowi trudną przeszkodę do pokonania dla obydwu stron. Tymczasem właśnie wtedy gdy zaczyna się pozorny brak komunikacji, otwierają się całe przestrzenie komunikacji niewerbalnej. Poprzez ciało podświadomość może pokazać całe przeszłe zdarzenia, a także reakcje emocjonalne na nie. Zdarzenia przeszłe są często karmiczne, a ciało jest obecne, współczesne. Forma cielesna jaką przybieramy w danym życiu jest przecież skutkiem wcześniejszych naszych decyzji, podejmowanych także w poprzednich naszych życiach. Podświadomość używa do komunikacji instrumentu jaki posiada obecnie. Rozmawia, pokazuje poprzez nasze obecne ciało. Poznać ten język i zrozumieć go, to poznać tą część siebie, którajest tak ważna do dalszego naszego życia. To poprawa komunikacji z podświadomością, która otwiera niezbadane przestrzenie dostępu do samego siebie. Nauczyć się tego niewerbalnego języka to zdobyć wiedzę o samym sobie, a także o drugim człowieku. Skutkuje to lepszą możliwością pomocy sobie i innym ludziom.
Temat zostanie częściowo wzbogacony o naukę wzorców związanych ze zdrowiem człowieka.

W trakcie zajęć wykłady, ćwiczenia, sesje Regresingu w parach pod okiem Regresera grupowego.

__________
ZAJĘCIA PROWADZĄ LICENCJONOWANI REGRESERZY GRUPOWI – ELŻBIETA STARKO I ADAM KARPIŃSKI.

TEMAT ZAJĘĆ – „MOWA CIAŁA – czyli co podświadomość człowieka mówi do nas jego ciałem w czasie sesji REGRESINGU.”

ZAPISY:
e-mail: zlotysrodek@interia.pl

__________
*** REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH***

1. Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych. Osoby zapisane na listę, mają obowiązek potwierdzenia swojej obecności. WAŻNE! OGRANICZONA LICZBA MIEJSC! Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest dokonanie całości wpłaty za zajęcia (patrz pkt. 4).

Konto do wpłat przesyłamy w wiadomości e-mail!

ZAPISY:
e-mail: zlotysrodek@interia.pl

WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail!

2. Istnieje możliwość odwołania zajęć, w przypadku gdy grupa będzie za mała do ich prowadzenia.

3.  Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się, zawsze! (Patrz pkt. 1). Można również dołączyć tylko do wybranego przez siebie pojedynczego zjazdu/spotkania (oznacza to, że nie ma wymogu uczestnictwa w całym kursie składającym się dotychczas z 12 spotkań, można uczestniczyć w zajęciach np. „w kratkę”.

4. Opłaty:
Osoby początkujące, czyli te, które nie odbyły weryfikacji zewn. proszone są o dokonywanie wpłat oznaczonych jedną gwiazdką! Dziękujemy!
Dokonując przelewu proszę zatytułować kogo dotyczy wpłata i za co!

WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail!

* Osoby bez weryfikacji: 350zł (za zjazd)
** Regreserzy po wer. zewn.: 330zł (za zjazd)

* Osoby uczestniczące 1 dzień w zajęciach: 230zł
** Regreserzy po wer. zewn. uczestniczący 1 dzień w zajęciach: 210zł

* Osoby, które uczestniczą tylko w samych wykładach: 230zł
** Regreserzy po wer. zewn., którzy uczestniczą tylko w samych wykładach 210zł

__________
Termin zajęć: 28-29 SIERPNIA 2021 r.
(sobota g. 9-19, niedziela g. 9-15, w trakcie zajęć godzinna przerwa obiadowa).

Miejsce: WARSZAWA – Nowolipki (dokładny adres udostępniamy osobom zapisanym na zajęcia).

ZAPISY:
e-mail: zlotysrodek@interia.pl

__________
Organizatorem jest Centrum Rozwojowe „Złoty Środek”
www.zlotysrodek.pl

__________
Regresing® jest to nowatorska metoda rozwiązywania „nierozwiązywalnych” problemów zdrowotnych, społecznych, finansowych i innych. Regresing zaliczyć można do psychoterapii humanistycznych choć jako metodologia jest uznany za psychoterapię niekonwencjonalną. Wykorzystuje zjawisko wchodzenia w stan regresywny (powrót świadomością do przeszłych zdarzeń). Podobnie jak rebirthing polega on na zrelaksowaniu i doenergetyzowaniu organizmu poprzez świadome oddychanie. Jako praktyka duchowego rozwoju pomaga w dotarciu i uwolnieniu od podświadomych ograniczeń z okresów prenatalnego, wczesnodziecięcego oraz poprzednich wcieleń. Jest to metoda niezwykle skuteczna. W przeciwieństwie do hipnozy, która z punktu doświadczeń regresingu pozostawia negatywne skutki w umyśle, klient jest zupełnie przytomny.

Zajęcia składają się z dwóch części – teoretycznej (wykłady) i praktycznej (sesje),
(sobota 9-19, niedziela 9-15 w trakcie godzinna przerwa obiadowa).

__________
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZTATACH Z REGRESINGIEM W WARSZAWIE!
HARMONOGRAM DOTYCHCZASOWYCH ZAJĘĆ RSzR Z TEMATAMI DOSTĘPNY NA STRONIE:

Regresing Warszawa

__________
OBEJRZYJ NASZE NAGRANIA DOT. REGRESINGU!

LESZEK ŻĄDŁO O REGRESINGU: