„PODNOSZENIE SAMOOCENY” – SZKOŁA REGRESINGU ONLINE!

2 kwietnia 2021

„Moja realna wartość – podnoszenie samooceny w kontakcie z samym sobą, światem i Bogiem.”

W związku z nadal utrzymywanymi obostrzeniami i brakiem możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnych w marcu w Warszawie, zostaliśmy zmuszeni do modyfikacji harmonogramu i tematów zajęć regresingu. Kontynuujemy więc w kwietniu zajęcia online.

Temat i forma zajęć za zgodą Leszka Żądło, twórcy metody regresing.

Jest to czwarty temat, dopuszczony przez Leszka Żądło z sesjami ogólnymi, prowadzonymi przez regresera grupowego. Modyfikacja dotychczasowych zasad nastąpiła po rozważeniu wielu za i przeciw. Dokładne informacje w trakcie spotkania.

Zajęcia:

1. Sesje regresingu prowadzone przez regresera grupowego.
2. Wykłady, ćwiczenia, afirmacje.

Poznanie poczucia własnej wartości to jeden z pierwszych kroków na drodze samopoznania. Poczucie własnej wartości opiera się na samoocenie. Samoocena to coś, co szwankuje u większości ludzi. Wiele czynników ma na nią wpływ. Ściśle łączy się z przejawianym poziomem świadomości. Jest także skutkiem przeszłych zdarzeń i programów mentalnych, które wtedy powstały. Kotwiczy w emocjach, podtrzymywana jest naszym mentalem.

Jest to taka sfera w życiu każdego człowieka, która najczęściej potrzebuje uzdrowienia.

Na zajęciach wskażemy jak można uzdrowić ten aspekt siebie. Pomożemy w uzdrowieniu blokad, oporów, lęków, przeszkód i uczynimy to przy pomocy regresingu. Otrzymasz wiedzę oraz praktykę.

Pozytywne skutki podnoszenia samooceny to nowe życiowe możliwości, to długo oczekiwana korzystna zmiana. Zmiana, która zacznie się od odkrycia swojej realnej wartości.

__________
ZAJĘCIA ONLINE PROWADZĄ LICENCJONOWANI REGRESERZY GRUPOWI – ELŻBIETA STARKO I ADAM KARPIŃSKI.

TEMAT ZAJĘĆ – „Moja realna wartość – podnoszenie samooceny w kontakcie z samym sobą, światem i Bogiem.”

ZAPISY:
e-mail: zlotysrodek@interia.pl

__________
*** REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Rocznej Szkoły Regresingu ONLINE***

1. Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych. Osoby zapisane na listę, mają obowiązek potwierdzenia swojej obecności. WAŻNE! OGRANICZONA LICZBA MIEJSC! Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest dokonanie wpłaty za zajęcia (patrz pkt. 4).

Konto nr 21 1940 1076 3216 2150 0000 0000 (Credit Agricole).

Dane do przelewu:
„Centrum Złotego Środka” S.C.
ul. Leopolda Staffa 4, 20-454 Lublin

W temacie proszę wpisać „RSZR ONLINE” + imię i nazwisko uczestnika.
ZAPISY:
e-mail: zlotysrodek@interia.pl
sms: 607 232 757

WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail!

2. Istnieje możliwość odwołania zajęć, w przypadku gdy grupa będzie za mała do ich prowadzenia.

3. Do grupy można dołączyć w każdej chwili (do grupy! Nie chodzi tu o dołączenie w trakcie konkretnych zajęć! Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się, zawsze! Patrz pkt. 1). Można również dołączyć tylko do wybranego przez siebie pojedynczego zjazdu (oznacza to, że nie ma wymogu uczestnictwa w całym kursie składającym się z 12 spotkań, można uczestniczyć w zajęciach np. „w kratkę”. Ukończenie pełnych 12 spotkań RSzR wiąże się z możliwością zdobycia licencji Regresera, po uprzednim przejściu weryfikacji wewnętrznej przeprowadzonej przez Elżbietę Starko i Adama Karpińskiego oraz przejściu weryfikacji zewnętrznej u Leszka Żądło (o weryfikacji i licencji info. w pkt 4).

4. Opłaty:
Informujemy, że przystąpienie do weryfikacji wewnętrznej jest możliwe dopiero po ukończeniu pełnego cyklu Rocznej Szkoły Regresingu (pełne 12 spotkań). Weryfikacja to nic innego jak forma „egzaminu”, odbywa się wyłącznie na zajęciach RSzR. Po zakończeniu cyklu organizujemy też zazwyczaj dodatkowe zajęcia, które prowadzi Leszek Żądło – twórca metody Regresing. Na takich dodatkowych zajęciach można przystąpić do weryfikacji zewnętrznej (jeżeli odbyło się już wewnętrzną). Pozytywna weryfikacja u Leszka wiąże się z możliwością wykupienia u niego licencji metody Regresing. Uwzględniamy też zniżkę dla osób zweryfikowanych, które chcą kontynuować uczestnictwo w kolejnych grupach, dlatego też osoby początkujące, czyli te, które nie odbyły weryfikacji zewn. proszone są o dokonywanie wpłat oznaczonych jedną gwiazdką! Dziękujemy!
Dokonując przelewu proszę zatytułować kogo dotyczy wpłata i za co!

WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail!

* Osoby bez weryfikacji: 300zł (za zjazd)
** Regreserzy po wer. zewn.: 280zł (za zjazd)

* Osoby uczestniczące 1 dzień w zajęciach: 180zł
** Regreserzy po wer. zewn. uczestniczący 1 dzień w zajęciach: 160zł

* Osoby, które uczestniczą tylko w samych wykładach: 180zł
** Regreserzy po wer. zewn., którzy uczestniczą tylko w samych wykładach 160zł
__________
Termin zajęć: 10-11 KWIETNIA 2021 r.
(sobota g. 9-19, niedziela g. 9-15, w trakcie zajęć godzinna przerwa obiadowa).
Miejsce: SKYPE – zamknięta grupa stworzona wyłącznie dla uczestników spotkania (link do dołączenia przesyłamy mailem po zapisaniu się).
ZAPISY:
e-mail: zlotysrodek@interia.pl
sms: 607 232 757
__________
Organizatorem jest Centrum Złotego Środka S.C.
www.zlotysrodek.pl
__________
Regresing® jest to nowatorska metoda rozwiązywania „nierozwiązywalnych” problemów zdrowotnych, społecznych, finansowych i innych. Regresing zaliczyć można do psychoterapii humanistycznych choć jako metodologia jest uznany za psychoterapię niekonwencjonalną. Wykorzystuje zjawisko wchodzenia w stan regresywny (powrót świadomością do przeszłych zdarzeń). Podobnie jak rebirthing polega on na zrelaksowaniu i doenergetyzowaniu organizmu poprzez świadome oddychanie. Jako praktyka duchowego rozwoju pomaga w dotarciu i uwolnieniu od podświadomych ograniczeń z okresów prenatalnego, wczesnodziecięcego oraz poprzednich wcieleń. Jest to metoda niezwykle skuteczna. W przeciwieństwie do hipnozy, która z punktu doświadczeń regresingu pozostawia negatywne skutki w umyśle, klient jest zupełnie przytomny.
Zajęcia składają się z dwóch części – teoretycznej (wykłady) i praktycznej (sesje),
(sobota 9-19, niedziela 9-15 w trakcie godzinna przerwa obiadowa).
__________
ZAPRASZAMY DO ROCZNEJ SZKOŁY REGRESINGU W WARSZAWIE!
HARMONOGRAM ZAJĘĆ RSzR Z TEMATAMI DOSTĘPNY NA STRONIE:
http://zlotysrodek.pl/regresing-warszawa/
__________
OBEJRZYJ NASZE NAGRANIA DOT. REGRESINGU!
https://www.youtube.com/watch?v=91kdzV-uQNk
LESZEK ŻĄDŁO O REGRESINGU:
https://www.youtube.com/watch?v=7YdsA_ArjJ4