„SEKSUALNOŚĆ” – SZKOŁA REGRESINGU ONLINE!

22 lutego 2021

„SEKSUALNOŚĆ – programy mentalne, rodowe, karmiczne, z socjalizacji, trauma poczęcia, negatywne wzorce zachowań” Jak je rozpoznać i uzdrowić.

W związku z nadal utrzymywanymi obostrzeniami i brakiem możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnych w marcu w Warszawie, zostaliśmy zmuszeni do modyfikacji harmonogramu i tematów zajęć regresingu. Kontynuujemy więc w marcu zajęcia online.

Temat i forma zajęć za zgodą Leszka Żądło, twórcy metody regresing.

Jest to trzeci temat, dopuszczony przez Leszka Żądło z sesjami ogólnymi, prowadzonymi przez regresera grupowego. Modyfikacja dotychczasowych zasad nastąpiła po rozważeniu wielu za i przeciw. Dokładne informacje w trakcie spotkania.

Zajęcia:

1. Sesje regresingu prowadzone przez regresera grupowego.
2. Wykłady, ćwiczenia, afirmacje.

Seksualność – jedna z naturalnych potrzeb człowieka. Postrzeganie własnej seksualności zależy od wielu czynników między innymi kulturowych, religijnych, opartych na tradycji, a także karmicznych. Obwarowana zasadami, tego co wolno a czego nie wolno, seksualność obrosła olbrzymią ilością tabu, pozorną grzesznością.

Kiedy myślimy o seksualności współczesnego człowieka, przede wszystkim widzimy dwa skrajne rodzaje zachowań. Część osób wybiera tłumienie siebie, a część przejawia nadmierną niezrównoważoną otwartość. Bardzo mało jest osób o zrównoważonej seksualności.

Dlaczego tak się dzieje?

Jakie są powody takich zachowań?

Jak przejawiać swoją seksualność świadomie?

Jak wyzbyć się lęku, wstydu i poczucia winy?

Dlaczego Bóg stworzył nas właśnie z taką biologią i popędami?

Dlaczego tak a nie w inny sposób przejawiamy w tym życiu swoją seksualność?

Nie ma możliwości oddzielenia się od tej sfery naszego życia. Nasza seksualność wnika w wiele obszarów naszego życia i przenosi się do życia społecznego. Ma wpływ na wybory partnerów, życiowe decyzje, miłość, intymność, odczuwane emocje. Przenosi się do kultury, polityki, religii.

Zrozumieć własną seksualność. Poznać jej przejawy. To właśnie umożliwią nasze zajęcia.

Poznanie tego aspektu własnej osobowości. Poznasz blokady, przeszkody, ograniczenia i będziesz mógł zacząć pracę z ich odreagowywaniem. Dużą pomocą będzie w tym prowadzona sesja regresingu. Nabędziesz cenną wiedzę o sobie samym. Dzięki tej wiedzy rozpoznasz przyczyny swoich reakcji, myśli, emocji, zachowań i dokonywanych wyborów.

Droga do Oświecenia prowadzi poprzez poznanie samego siebie. Poprzez scalenie w sobie wszystkich aspektów przejawiania się ziemskiego i duchowego. Wiedzę o swojej seksualności odrzucałeś wiele razy. Przyszła pora poznać tą część prawdy o sobie. Zaczynamy więc….

__________
ZAJĘCIA ONLINE PROWADZĄ LICENCJONOWANI REGRESERZY GRUPOWI – ELŻBIETA STARKO I ADAM KARPIŃSKI.

TEMAT ZAJĘĆ – „SEKSUALNOŚĆ”

ZAPISY:
e-mail: zlotysrodek@interia.pl
sms: 607 232 757
__________
*** REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Rocznej Szkoły Regresingu ONLINE***

1. Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się na listę chętnych. Osoby zapisane na listę, mają obowiązek potwierdzenia swojej obecności. WAŻNE! OGRANICZONA LICZBA MIEJSC! Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie jest dokonanie wpłaty za zajęcia (patrz pkt. 4).

Konto nr 21 1940 1076 3216 2150 0000 0000 (Credit Agricole).

Dane do przelewu:
„Centrum Złotego Środka” S.C.
ul. Leopolda Staffa 4, 20-454 Lublin

W temacie proszę wpisać „RSZR ONLINE” + imię i nazwisko uczestnika.
ZAPISY:
e-mail: zlotysrodek@interia.pl
sms: 607 232 757

WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail!

2. Istnieje możliwość odwołania zajęć, w przypadku gdy grupa będzie za mała do ich prowadzenia.

3. Do grupy można dołączyć w każdej chwili (do grupy! Nie chodzi tu o dołączenie w trakcie konkretnych zajęć! Wymagane jest wcześniejsze zapisanie się, zawsze! Patrz pkt. 1). Można również dołączyć tylko do wybranego przez siebie pojedynczego zjazdu (oznacza to, że nie ma wymogu uczestnictwa w całym kursie składającym się z 12 spotkań, można uczestniczyć w zajęciach np. „w kratkę”. Ukończenie pełnych 12 spotkań RSzR wiąże się z możliwością zdobycia licencji Regresera, po uprzednim przejściu weryfikacji wewnętrznej przeprowadzonej przez Elżbietę Starko i Adama Karpińskiego oraz przejściu weryfikacji zewnętrznej u Leszka Żądło (o weryfikacji i licencji info. w pkt 4).

4. Opłaty:
Informujemy, że przystąpienie do weryfikacji wewnętrznej jest możliwe dopiero po ukończeniu pełnego cyklu Rocznej Szkoły Regresingu (pełne 12 spotkań). Weryfikacja to nic innego jak forma „egzaminu”, odbywa się wyłącznie na zajęciach RSzR. Po zakończeniu cyklu organizujemy też zazwyczaj dodatkowe zajęcia, które prowadzi Leszek Żądło – twórca metody Regresing. Na takich dodatkowych zajęciach można przystąpić do weryfikacji zewnętrznej (jeżeli odbyło się już wewnętrzną). Pozytywna weryfikacja u Leszka wiąże się z możliwością wykupienia u niego licencji metody Regresing. Uwzględniamy też zniżkę dla osób zweryfikowanych, które chcą kontynuować uczestnictwo w kolejnych grupach, dlatego też osoby początkujące, czyli te, które nie odbyły weryfikacji zewn. proszone są o dokonywanie wpłat oznaczonych jedną gwiazdką! Dziękujemy!
Dokonując przelewu proszę zatytułować kogo dotyczy wpłata i za co!

WAŻNE! Przed dokonaniem płatności proszę najpierw wysłać swoje zgłoszenie na podany powyżej e-mail!

* Osoby bez weryfikacji: 300zł (za zjazd)
** Regreserzy po wer. zewn.: 280zł (za zjazd)

* Osoby uczestniczące 1 dzień w zajęciach: 180zł
** Regreserzy po wer. zewn. uczestniczący 1 dzień w zajęciach: 160zł

* Osoby, które uczestniczą tylko w samych wykładach: 180zł
** Regreserzy po wer. zewn., którzy uczestniczą tylko w samych wykładach 160zł
__________
Termin zajęć: 6-7 MARCA 2021 r.
(sobota g. 9-19, niedziela g. 9-15, w trakcie zajęć godzinna przerwa obiadowa).
Miejsce: SKYPE – zamknięta grupa stworzona wyłącznie dla uczestników spotkania (link do dołączenia przesyłamy mailem po zapisaniu się).
ZAPISY:
e-mail: zlotysrodek@interia.pl
sms: 607 232 757
__________
Organizatorem jest Centrum Złotego Środka S.C.
www.zlotysrodek.pl
__________
Regresing® jest to nowatorska metoda rozwiązywania „nierozwiązywalnych” problemów zdrowotnych, społecznych, finansowych i innych. Regresing zaliczyć można do psychoterapii humanistycznych choć jako metodologia jest uznany za psychoterapię niekonwencjonalną. Wykorzystuje zjawisko wchodzenia w stan regresywny (powrót świadomością do przeszłych zdarzeń). Podobnie jak rebirthing polega on na zrelaksowaniu i doenergetyzowaniu organizmu poprzez świadome oddychanie. Jako praktyka duchowego rozwoju pomaga w dotarciu i uwolnieniu od podświadomych ograniczeń z okresów prenatalnego, wczesnodziecięcego oraz poprzednich wcieleń. Jest to metoda niezwykle skuteczna. W przeciwieństwie do hipnozy, która z punktu doświadczeń regresingu pozostawia negatywne skutki w umyśle, klient jest zupełnie przytomny.
Zajęcia składają się z dwóch części – teoretycznej (wykłady) i praktycznej (sesje),
(sobota 9-19, niedziela 9-15 w trakcie godzinna przerwa obiadowa).
__________
ZAPRASZAMY DO ROCZNEJ SZKOŁY REGRESINGU W WARSZAWIE!
HARMONOGRAM ZAJĘĆ RSzR Z TEMATAMI DOSTĘPNY NA STRONIE:
http://zlotysrodek.pl/regresing-warszawa/
__________
OBEJRZYJ NASZE NAGRANIA DOT. REGRESINGU!
https://www.youtube.com/watch?v=91kdzV-uQNk
LESZEK ŻĄDŁO O REGRESINGU:
https://www.youtube.com/watch?v=7YdsA_ArjJ4